Czas czytania: 4 min

Dlaczego niektóre z nas, mimo obiektywnych trudności, działają efektywnie, zdobywają klientów, realizują swoje pomysły? 

Dlaczego inne, w tej samej sytuacji – zatrzymują się, tracą energię, podkopują wiarę w siebie i pomyślność swojej firmy?

Zapewne znasz takie panie, które w sytuacji problemów otrzepują kolana i idą dalej. Dzięki kłodom pod nogami są bardziej skuteczne. Są i takie, które długo opłakują rany, dotkliwie odczuwają i przeżywają niepowodzenia. Martwią się na zapas i unikają zmian. Te reakcje zależą od poziomu odporności psychicznej.

Czym jest odporność psychiczna (OP) i jak wpływa na Twoje decyzje?

„To cecha osobowości, która w dużym stopniu determinuje, na ile skutecznie radzimy sobie z wyzwaniami, stresorami i presją, niezależnie od okoliczności”.

Cloughi Strycharczyk

Zwróć uwagę na określenie „niezależnie od okoliczności”. Ono odgrywa kluczową rolę; determinuje sposób myślenia, który wpływa na Twoje odczucia i zachowania, a w konsekwencji na sukces lub jego brak.

Osoby z wysokim poziomem OP lepiej sobie radzą ze stresem czy presją. „Dowożą wyniki” nawet, gdy jest pod górkę. Osiągają sukcesy przy silnej konkurencji czy w warunkach rywalizacji. Okoliczności nie muszą być sprzyjające. Niepowodzenia i trudności mobilizują je do działania.

Jak na okoliczności reagują osoby, którym bliżej do drugiego krańca odporności psychicznej? Są bardziej podatne na zranienia, stawanie do pionu zajmuje im sporo czasu, siły i energii. Kiedy sytuacja nie jest korzystna, problemy się piętrzą, one się wycofują, tracą motywację i chęć do działania. To świadczy o wrażliwości psychicznej. Ona sprawia, że „życie jest odrobinę trudniejsze” (Clough i Strycharczyk).

W jaki sposób znajomość OP może być wsparciem?

Prowadzenie biznesu to wiele zmiennych na które nie masz wpływu. Stały klient się wycofuje, opóźnia się dostawa towaru, koniecznego, by zrealizować zlecenie, zatory w płatnościach, itp. 

Jeżeli wiesz, jaka jest Twoja odporność psychiczna, to rozumiesz swoje reakcje w sytuacjach, które są poza kontrolą i możesz skutecznie sobie z nimi radzić. Dobra wiadomość jest taka, że odporność psychiczna to plastyczna cecha osobowości, więc masz na nią wpływ.

Pierwszy krok to świadomość poziomu swojej odporności psychicznej. Często od moich klientek słyszę, że chcą być silniejsze psychicznie. Wtedy pytam:

Na czym Ci zależy?

Co chcesz zmienić?

Czego chcesz więcej?

W jakim obszarze?

Odporność psychiczna to nie jednolita bryła, to plastyczna cecha naszej osobowości. Jej elementy można zmieniać, kształtować. Zgodnie z modelem, który stworzyli D. Strycharczyk i P. P. Clough, odporność psychiczna składa się z 4
obszarów. Każdy z nich może dużo powiedzieć o Twoich zachowaniach, które możesz odnieść do prowadzenia biznesu czy osobistej efektywności:
 

 1. Kontrola/poczucie wpływu
   Na ile czujesz, że masz wpływ na swoje życie?
   Jakie jest Twoje poczucie sprawczości?
   Czy wierzysz, że możesz wprowadzać skuteczne zmiany?
   Czy panujesz nad swoimi emocjami? Jak nimi zarządzać w trudnych sytuacjach?
 2. Zaangażowanie
   Jak postrzegasz cele i zadania – mobilizują Cię czy paraliżują, bo wolisz działać bez
  planowania?
   Co mówisz i obiecujesz, a co rzeczywiście realizujesz?
   Na ile jesteś wytrwała, by zakończyć zaplanowane zadanie?
   Jak się zachowujesz w obliczu problemów? – zatrzymujesz się czy przyspieszasz?
 3. Wyzwanie
   Wyzwanie – to szansa czy potencjalne zagrożenie?
   Czy lubisz zmiany i potrafisz zarządzać ryzykiem?
   Niepowodzenie to nauka, by coś zmienić i poprawić?
   Po porażce mówisz: „To nie dla mnie” i więcej nie próbujesz?
 4. Pewność siebie
   Czy łatwo nawiązujesz kontakty? Jak się zachowujesz w nowym środowisku?
   Na ile jesteś asertywna i potrafisz jasno przedstawić swoje stanowisko?
   Na ile wierzysz w swoje kompetencje, wiedzę i podejmujesz się nowych zadań?
   Wiara w siebie wynika z zewnętrznych ocen, a ile z Twojego przekonania?

Znasz swój poziom odporności psychicznej?

Biznes lubi konkrety, dlatego wykorzystuję we współpracy z klientami psychometryczne narzędzie MTQPlus. Dzięki możliwościom, które oferuje, widzisz  czarno na białym, jakie reakcje wspierają lub hamują rozwój firmy. Od Ciebie zależy, co z tym zrobisz. Zarządzasz firmą, tworzysz strategie, dobierasz współpracowników, uczyń z odporności psychicznej swojego sojusznika w biznesie. Możesz ją świadomie rozwijać i niemal zarządzać nią.

Możesz na przykład:

 • Wzmacniać pewność siebie, by przedstawiać atuty firmy, jej przewagę konkurencyjną i mówić na forum o swoich sukcesach.  
 • Rozwinąć rezyliencję, by łatwiej dochodzić do siebie, po rynkowych zawirowaniach, bo działasz w branży, gdzie zmiana i wysoki stopień ryzyka to codzienność.
 • Nauczyć się odpuszczać i nie brać każdego zlecenia, bo siedzisz po nocach i pracujesz, gdy inni odpoczywają.
 • Zacząć dostrzegać potencjał w wyzwaniach, bo wiesz, że to by przyniosło korzyść Twojej firmie. 
 • Uświadomić sobie, że wrażliwość to potencjał. Rozumiesz emocje swoich klientów, wychodzisz im naprzeciw. Tak poszerzasz swój udział w rynku i budujesz biznes oparty na relacjach. I wiesz, jaki obszar chcesz wzmocnić, by życie tak mocno Cię nie dotykało.

Jakie są wymierne korzyści związane z optymalnym poziomem odporności psychicznej?


Z badań przeprowadzanych w środowiskach biznesowych, sportowych, edukacyjnych wynika, że w znaczącym stopniu OP wpływa na przebieg naszego życia i kariery zawodowej.
Jest związana z:
 efektywnością osobistą
 pozytywnym zachowaniem
Osobom z wyższą OP łatwiej jest zaakceptować zmianę, dostrzegać aspekty pozytywne tam,
gdzie inni widzą tylko negatywne. Chętniej biorą na siebie odpowiedzialność i podejmują się
nowych zadań.
 ogólnym dobrostanem

Im wyższy poziom odporności psychicznej, tym wyższe poczucie dobrostanu, pozytywny odbiór świata zewnętrznego. Przekłada się to na:
o zwiększoną frekwencję/zmniejszenie tendencji do absencji,
o lepsze radzenie sobie z przeciwnościami,
o brak poczucia bycia wykorzystywanym czy doświadczanym przez los,
o umiejętność postrzegania niepowodzeń w kategoriach okazji do rozwoju, uczenia
się i szybszego powrotu do równowagi,
o lepszą jakość snu.
 skutecznym realizowaniem zadań
Jest bardziej prawdopodobne, że odporne psychicznie osoby ukończą powierzony im projekt
o czasie i zgodnie z założeniami. (Na podst. aqrinternational.co.uk)

Joanna Fabisiak

Licencjonowany doradca Mental Toughess (narzędzia MTQ 48 i MTQ Plus do badania odporności psychicznej), coach, trener FRIS®, konsultant psychoterapii pozytywnej, specjalista i praktyk psychologii pozytywnej, wykładowca akademicki.

Autorka artykułów z obszarów:

 • budowania dobrostanu,
 • wzmacniania pewności siebie,
 • rozwijania odporności psychicznej

Współautorka ebooków, kierowanych do osób, którym w codziennym życiu towarzyszy choroba. Twórca projektu www.zmianadlazdrowia, w którym prezentuje pozytywną, holistyczną koncepcję człowieka.

www.zmianadlazdrowia.pl

O autorze

biznes, psychologia Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *