KURS WYDAWNICZY DLA AUTORÓW – WYDAWNICTWO EZOONEIR

Prowadzi: Agnieszka Mlicka-EzooneirDATA: STYCZEŃ 2024

Tematyka warsztatów:

Część 1: Wstęp do wydawnictwa
1. Przedstawienie pojęcia wydawnictwa tradycyjnego i self-publishingowego
– Wyjaśnienie różnic między tymi dwoma modelami wydawniczymi
– Omówienie korzyści i wad związanych z każdym modelem

2. Przegląd rynku wydawniczego
– Zrozumienie struktury i działań w branży wydawniczej
– Omówienie najważniejszych trendów i zmian na rynku

Część 2: Proces wydawniczy w tradycyjnym wydawnictwie
1. Rekrutacja i selekcja autorów
– Omówienie kroków, które należy podjąć, aby zostać autorem tradycyjnego wydawnictwa
– Wyjaśnienie roli agenta literackiego i znaczenia reputacji autora

2. Produkcja i redakcja
– Przedstawienie procesu redakcyjnego i edytorskiego
– Omówienie innych czynników produkcyjnych, takich jak projekt okładki i korekta

3. Marketing i promocja
– Wyjaśnienie działań tradycyjnego wydawnictwa w zakresie marketingu i promocji książek
– Przykłady skutecznych strategii promocyjnych

Część 3: Proces wydawniczy w self-publishingu
1. Samodzielne pisanie i redagowanie
– Omówienie korzyści pisania i redagowania własnych tekstów
– Przedstawienie narzędzi i wskazówek pomocnych podczas pisania i redagowania

2. Projektowanie i formatowanie książki
– Wyjaśnienie procesu projektowania okładki i wnętrza książki
– Omówienie narzędzi do samodzielnego formatowania tekstu

3. Dystrybucja i promocja
– Przedstawienie różnych platform self-publishingowych, takich jak Amazon Kindle Direct Publishing i Smashwords
– Wyjaśnienie strategii promocji książki w self-publishingu

Część 4: Porównanie obu modeli wydawniczych
1. Zarobki i kontrola
– Porównanie zarobków związanych z tradycyjnym wydawnictwem i self-publishingiem
– Wyjaśnienie różnicy w kontroli nad swoim dziełem

2. Ryzyko i szanse sukcesu
– Omówienie ryzyka związanego z wyborem jednego z modeli wydawniczych
– Przedstawienie szans na sukces w każdym z tych modeli

3. Wybór odpowiedniego modelu
– Przedstawienie czynników, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyborze modelu wydawniczego
– Wskazówki dotyczące tego, jak znaleźć odpowiedni model dla siebie

Część 5: Sesja pytań i odpowiedzi
– Otwarta dyskusja, w której uczestnicy mogą zadawać pytania i uzyskiwać konkretne odpowiedzi na temat wydawnictwa tradycyjnego i self-publishingowego

Podsumowanie i zakończenie
– Podsumowanie poruszonych tematów i wniosków
– Motywacja do samodzielnej publikacji książek oraz zachęta do dalszej edukacji w dziedzinie wydawnictwa.


PROWADZĄCA

Agnieszka Mlicka-Ezooneir – dyrektorka wydawnictwa Ezooneir, DTP, AI prompt engineer, graficzka, fotograficzka artystyczna, pisarka. Współzałożycielka One Tribe. Organizatorka warsztatów fotografii kreatywnej i kursów wydawniczych. Autorka kilku powieści i poradników pisarskich.