Czas czytania: 3 min

Wielu z nas, z czasem, dzięki nauce, potrzebie, podróżom, multientinicznej rodzinie, włączyło do swojej codzienności drugi język. Drugi, a może trzeci albo czwarty. Czy wiesz, że myślisz bardziej racjonalnie w obcym języku?

W obecnym świecie wielojęzyczność jest bardzo popularna i obecna. Wystarczy popatrzeć na różnorodność kursów językowych i metod ich nauczania. Uczysz się języka obcego? Albo właśnie zaczynasz? Warto! Do korzyści dodaj i taką:

Język obcy pomaga nam zachować chłodny umysł.

Spójrz na przekrój przekleństw w obcych językach. W ojczystym języku wywołują efekt. Czy ten sam w języku obcym? I tu przybliżamy się do zależności i współoddziaływania słowa i emocji.

Skąd myśl, że myślimy bardziej racjonalnie w obcym języku?

W psychologii istnieje pojęcie framming effect. I gdy piszę to angielskie słowo to czuję je po polsku myśląc po włosku. Bo właśnie włoski jest moim drugim ojczystym językiem.

Wyrażenie framming effect wprowadzone zostało w psychologii do badania problemów zniekształcenia poznawczego. I wróćmy na chwilę do obcojęzycznych przekleństw. Gdy je wymawiamy w obcym języku powstaje zniekształcenie poznawcze. Nie znamy emocji, która je powoduje i efektu które tworzą.

“Czy podejmowałbyś takie same decyzje w języku obcym, jak w języku ojczystym?” – pytają Keysar i Hayakawa, autorzy artykułu w artykułu Psychologica Science* i dają taką odpowiedź:

„Intuicja podpowiada, że ludzie dokonują takich samych wyborów niezależnie od języka, którego używają, lub, że trudności w posługiwaniu się językiem obcym powodowałyby, że decyzje byłyby mniej uporządkowane. Odkryliśmy jednak, że jest wręcz przeciwnie”.

Przeprowadzone badania wskazują, że posługiwanie się obcym językiem zmniejsza siłę uprzedzeń podczas podejmowania decyzji. Język obcy zapewnia większy dystans poznawczy i emocjonalny niż język ojczysty.

„Język obcy dostarcza mechanizm dystansujący, który przesuwa ludzi od bezpośredniego systemu intuicyjnego do bardziej rozważnego trybu myślenia”.

prof. Boaz Keysar

I te uprzedzenia doprowadzają mnie znowu do pojęcia emocji, jako źródła odbioru reakcji, jako źródło akcji, reakcji. Jako elementu życia i komunikacji na co dzień.

Doświadczyłam na sobie samej tego, że język obcy zapewnia większy dystans. A nawet więcej! Powoduje, że tworzymy nową tożsamość ekspresji. Posługując się obcym językiem czujemy się wolniejsi od uwarunkowań, od oceny.

Sayuri Hayakawa, pracująca w grupie badającej bilingualizm na Uniwersytecie Notherwestern w Stanach Zjednoczonych sądzi, że „język obcy ma mniejszy wydźwięk emocjonalny niż język ojczysty, co w dużej mierze tłumaczyłoby zaobserwowany efekt. Reakcja emocjonalna może prowadzić do decyzji, które są bardziej podyktowane strachem niż nadzieją, nawet gdy szanse (na wygraną) są spore”. I wiele badań wskazuje na to, że ma rację, a my mamy kolejny powodów, aby poznawać obce języki.

*Link do artykułu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22517192

Agnieszka Sut

Agnieszka Sut – nauczycielka Biodanzy Systemu Rolando Toro i założycielka pierwszej szkoły tej metody w Polsce. Posiada dyplom IBF Facilitatora Biodanzy Systemu Rolando Toro. Uzyskała specjalizację w dziedzinach: Biodanza w miejscu pracy (dla firm i zakładów pracy), Biodanzy dla dzieci i młodzieży, Biodanza głos i instrumenty perkusyjne, Biodanza wodna, Biodanza i Geriatria.
Swoje ciągłe poszukiwania i rozwój osobisty, ciekawość ludzi i świata realizuje poprzez Biodanzę szukając coraz głębszych sposobów wyrażenia osobowości i jak najbliższego połączenia z własnymi odczuciami i emocjami. Jest częścią „Coordinamento bresciano degli insegnanti di Biodanza”, który promuje system Biodanza w Bresci i okolicach (www.biodanzabrescia.org) oraz członkiem Stowarzyszenia włoskiego „Biodanza Italia” (www.biodanzaitalia.it).
Posiada II Stopień Reiki i od ponad dwudziestu lat podąża ścieżką duchowego rozwoju. Jej wielką fascynacją jest praca z głosem rozumianym jako naturalny dźwięk, który jest częścią naszej osobowości i intymności.
Na co dzień mieszka w północnych Włoszech, gdzie prowadzi kursy cotygodniowe Biodanzy dla dorosłych i warsztaty z Biodanzy i głosu.

Tło zdjęcie utworzone przez freepik – pl.freepik.com

O autorze

psychologia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *