Wybór świadomego kształtowania swojej kobiecości. Dorosłość. Cz. 2

 „Zdobywanie wiedzy rozwija emocjonalnie i poznawczo, uczy krytycznego myślenia, podejmowania samodzielnych decyzji, otwartości oraz ukazuje złożoność pozornie prostych zagadnień”. Po maturze  rozpoczęłam studia uniwersyteckie na kierunku przyrodniczym.  Dzięki systemowi stypendialnemu dostępnemu dla studentów pochodzących, tak jak ja,  z rodzin wielodzietnych przyznano mi  miejsce w Domu Akademickim i całodzienne wyżywienie w uniwersyteckiej stołówce. A dzięki  korzystaniu z ogromnych,  jak na te […]

Tags: